Ana içeriğe atla

Yayınlar

Ekim, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

SİVAS / bugün E Önemlibıçak

via Sivas Herfene http://bit.ly/2ETEASX

ALİAĞA CAMİ RESTORASYONU TAMAM E Önemlibıçak

via Sivas Herfene http://bit.ly/2Qf5ru4

Bu akşam üzeri yéni Karşıyaka köprüsünden Kızılırmak / E Önemlibıçak

via Sivas Herfene http://bit.ly/2AG3PUN
via Sivas Herfene http://bit.ly/2CS2sUh
via Sivas Herfene http://bit.ly/2qizZ2w
via Sivas Herfene http://bit.ly/2CTTztB
via Sivas Herfene http://bit.ly/2qizRA4

GÖKÇEBOSTAN / Ekim 2018 E Önemlibıçak

via Sivas Herfene http://bit.ly/2zcNapO

SİVAS KALESİ / Ekim 2018 E Önemlibıçak

via Sivas Herfene http://bit.ly/2JrHf4X

LOJMANLAR ATÖLYE CAMİ / Ekim 2018 E Önemlibıçak

via Sivas Herfene http://bit.ly/2qr7G29

Jandarma binası / Ekim 2018 E Önemlibıçak

via Sivas Herfene http://bit.ly/2RqyECo

SİVAS / Ekim 2018 E Önemlibıçak

via Sivas Herfene http://bit.ly/2yGzpAh

KALEARDI / Ekim 2018 E Önemlibıçak

via Sivas Herfene http://bit.ly/2Dg6QgW

İSTASYON ÇEŞMESİ / 2018 E Önemlibıçak

via Sivas Herfene http://bit.ly/2Qddw20

Sivas akşamları E Önemlibıçak

via Sivas Herfene http://bit.ly/2Sv2KWD

SİVAS / dün E Önemlibıçak

via Sivas Herfene http://bit.ly/2Rombiu
via Sivas Herfene http://bit.ly/2ETlhJD
via Sivas Herfene http://bit.ly/2AAnG7u
via Sivas Herfene http://bit.ly/2ERnVQ3
via Sivas Herfene http://bit.ly/2Azq2DW
via Sivas Herfene http://bit.ly/2ERnyoD
via Sivas Herfene http://bit.ly/2AAlJbl
via Sivas Herfene http://bit.ly/2ERnuVV
via Sivas Herfene http://bit.ly/2AzsHxc
via Sivas Herfene http://bit.ly/2ERnq8D
via Sivas Herfene http://bit.ly/2AztUoa
via Sivas Herfene http://bit.ly/2ERnncX
via Sivas Herfene http://bit.ly/2AzsCto
via Sivas Herfene http://bit.ly/2EUkJ63
via Sivas Herfene http://bit.ly/2Az4aZg
via Sivas Herfene http://bit.ly/2ETlgp3
via Sivas Herfene http://bit.ly/2AACCCW
via Sivas Herfene http://bit.ly/2ERndST
via Sivas Herfene http://bit.ly/2AzssCi
via Sivas Herfene http://bit.ly/2EQK80p
via Sivas Herfene http://bit.ly/2Azso5w
via Sivas Herfene http://bit.ly/2EOm1zm
via Sivas Herfene http://bit.ly/2AykzwT
via Sivas Herfene http://bit.ly/2ESOd4q
via Sivas Herfene http://bit.ly/2AzsiLc
via Sivas Herfene http://bit.ly/2ESzs1o

Sıcak çermiğin kükürtlü sıcak suyunu özleyenler varmı ?

via Sivas Herfene http://bit.ly/2PonIrF

NAMIK KEMAL İLKOKULU E Önemlibıçak

via Sivas Herfene http://bit.ly/2Q9PRzS

SİRER CADDESİ / 2017 E Önemlibıçak

via Sivas Herfene http://bit.ly/2Ps04dG

SİVAS / 29 Ekim 2018 E Önemlibıçak

via Sivas Herfene http://bit.ly/2D9q5c7

SİVAS / 29 Ekim 2018 E Önemlibıçak

via Sivas Herfene http://bit.ly/2qimcsG

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyetimizin ilanının 95.yılının büyük coşkusunu yaşadığımız bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü,silah arkadaşlarını,kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun. #29EkimCumhuriyetBayramı
from Sivas Herfene http://bit.ly/2Roeid3
via IFTTT

ATATÜRK’ÜN CUMHURİYET ANLAYIŞI Atatürk' ün ilkelerinden biri olan cumhuriyetçilik devlet idaresinde millî egemenliği, millî iradeyi ve hür seçimi esas kabul eden ilkenin adıdır. Bu ilkenin yönetim biçimi ve siyasal rejim olarak ifadesi cumhuriyettir. Bu tarz yönetim, millî egemenlik kavramını en iyi temsil edecek, en iyi uygulatacak bir devlet şekli olup demokrasinin de en gelişmiş şeklidir. Dolayısıyla, lâiklik, halkçılık, devrimcilik, devletçilik, ulusçuluk yanında yer alan cumhuriyetçilik en çok önem verilendir. Çünkü diğer oklara bakıldığı zaman bunlar çağdaş bir cumhuriyet kurmanın yolları ve yöntemleri olarak ortaya çıkmaktadır.Türk milleti asırlar boyunca kendi hâkimiyetini, kendi iradesini kullanmasına mani olan monarşi, oligarşi gibi rejimlerin acılarını çekmiş ve sonunda kendine en uygun yönetim şeklinin cumhuriyet olduğunu görmüştür. Cumhuriyet yönetiminde egemenlik bütünüyle millete aittir. Dolayısıyla, millet bu egemenliğini, kendi seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullanmaktadır. Atatürk kuracağı cumhuriyetin ülkesini doğal ve tarihsel gerçeklere dayanarak kurmuştur. Dolayısıyla Anadolu halkının yapısını gözden uzak tutmamıştır. Anadolu halkının arasındaki tüm ırksal, sınıfsal ve düşünsel ayrılıklara karşı çıkarak çizilen sınırlar içerisinde kendini Türk olarak kabul eden herkesi vatandaş kabul etmiş ve hepsine eşit değer vermiş ve ayrıcalıklı davranmamıştır. Yaklaşık beş altı yüzyıllık bir imparatorluğu kaldırıp, yerine yepyeni bir devlet kurmak oldukça zordu. Böyle bir devleti kurarken en büyük ıslâh cumhuriyetçilikti.Atatürk, cumhuriyet rejimi için yeni bir hukuk düzeni olması gerektiğini düşünmüştür. Çöken bir imparatorluğun yasaları ile cumhuriyeti yürütebilmek de mümkün değildir. Bu nedenle, yeni rejim kendi anayasasını ve yasalarını getirmeli ve böylece kendi hukuk düzenini kurmalıdır.Atatürk, cumhuriyeti her zaman demokrasi kavramı ile beraber ele almıştır. O’na göre cumhuriyet, demokrasi ile yönetilen devlet biçimidir. Dolayısıyla Atatürk cumhuriyetin tanımını bile demokrasi ile yapacak (ileride Atatürk’ün sözlerinden örneklerde görüleceği gibi) derecede iki kavramı yan yana ele alırken, biçimsel olarak kurulan cumhuriyet düzeninin yanısıra demokratik bir rejime de zamanla aşama aşama geçilmesini istemiştir.Atatürk’ün cumhuriyetçilik ilkesinin dolayısıyla cumhuriyet biçimindeki yönetimin dayandığı başlıca ilkeler vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: a) Halk Egemenliği: Atatürk’ün cumhuriyetçilik ilkesi, halk egemenliğini en iyi ve en sağlam biçimlerde temsil eden ve uygulayan bir rejimi ifade eder. Atatürk, halk egemenliği, halk yönetimi ve halkçılık gibi deyimleri öncelikle cumhuriyet kavramı yerine kullanıyordu. b) Tam Bağımsızlık: Atatürk’e göre asıl olan Türk ulusunun onurlu bir biçimde yaşamasıdır. Bu da ancak tam bağımsızlıkla mümkün olabilmektedir. Yabancı bir devletin koruma ve desteğini kabul etmek, bağımsızlıktan yoksun olmak demek, diğer devletler karşısında uşak durumuna düşmek demektir. Türk’ün onuru, kişiliği ve yetenekleri çok yüksektir, büyüktür. Böyle bir ulus esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Bundan dolayı Atatürk’ün cumhuriyetçiliğinde “ya bağımsızlık, ya ölüm” temel ilkedir. c) Ulusal Bütünlük: Ulusal bütünlük halk egemenliği ve tam bağımsızlık anlayışının doğal sonucu olmaktadır. Ulusal bütünlük politikasının temel belgesi ulusal andlaşma yani Misak-ı Millî’dir. Ulusal politika, ulusal sınırlar içinde, her şeyden önce kendi gücüne dayanarak varlığını korumak, ulus ve ülkenin mutluluğuna çalışmaktır. Irk ve din birliği, başka uluslara düşmanlık, kendi ulusunu küçümsemek ülke ve ulus bütünlüğünü bozmak, bölücülük, adaletsizlik, sömürücülük, baskı, yasadışılık, eşitsizlik Atatürk ulusçuluğunun karşı olduğu değerlerdir. Dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti ulusal sınırlar içinde Türklük duygusuyla yaşayan herkesin ortak devletidir. d) Çağdaşlaşma: Çağdaşlaşmanın iki önemli boyutu vardır. Biri uygarlıktır, diğeri ise batıdır. Uygarlık her dönemde çağdaşlaşmanın hedefi ve yönü olarak her zaman vardır. Batı ise her dönemde değişebilir. Çağımızda en yüksek uygarlık Batı dünyası tarafından kurulmuştur. Ve temsil edilmektedir. Dolayısıyla Batı uygarlığı en yüksek uygarlık olarak kaldıkça, yeryüzünde hiçbir uygarlık batının düzeyini geride bırakmadıkça, Batı uygarlığı çağdaşlaşmak isteyen ulusların başlıca hedefi olacaktır. Atatürk döneminde de Batı uygarlığı çağın temsilcisiydi ve Atatürk çağdaşlaşmada Batı uygarlığını hedef almıştı.Atatürk’e göre, her görüş açısından uygar bir ulus olmalıyız. Düşünceler ve yaşam uygar olmalıdır. Atatürk’ün tüm devrimlerinde çağın ışığını görmek ve her devrimde bu ışığın bir parçasının ülkeye yansıtıldığını izlemek olasıdır. Cumhuriyet devleti giderek gelişirken her döneminde Atatürk’ün çizdiği yolda biraz daha çağdaşlaşmıştır. e) Lâiklik: Lâiklik, Türk devlet yaşamına ancak Cumhuriyetle birlikte girmiştir ve doğal olarak gelişimi de hep bu rejim içinde sürmüştür ve sürmektedir. Ama hukuk açısından ana gelişme 1937 yılında sona ermiş sayılabilir. Lâiklik yani din ve dünya işlerinin birbirinden ayrılması, ilk önce hukuk alanında gerçekleşmelidir; başka bir deyişle, vatandaşın bütün yaşamına egemen olan hukuk alanında bu iş yapılmalıdır. Saltanatın, Halifeliğin kaldırılması gibi inkılâplar lâikliğe gidişi kolaylaştırmıştır. Lâikliğin en büyük aşaması ise, Türk Medeni Kanunu’nun 1926 yılında kabulüdür. Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ile birlikte 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girdi. Dolayısıyla cumhuriyetin kuruluşunda lâiklik önemli bir yere sahiptir. Lâiklik uzun bir gelişimin sonucunda Türk toplumunun ana belirleyici öğelerinden birisi olmuştur. f) Barışçılık: Barışçılık devletin temel ilkeleri arasında yer almaktadır. Cumhuriyet düzeninin çağdaş insanlık hedefleri doğrultusunda gelişebilmesi için çok büyük katkılar getirmiştir. Tüm ulusları insanlığın birer parçası olarak görmek, ayrım yapmadan saygı göstermek barışçıl tutumun ana özelliğidir. Atatürk hiçbir ülke veya ulusa karşıt olmayan bir barışçı gidişi temel ilke görmüştür. Türkiye Cumhuriyeti’nin başlıca ilkelerinde birisi olan yurtta ve dünyada barış insanlıkla uygarlığın ilerlemesinde en esaslı etken olacaktır. Dolayısıyla, ulusları refah ve mutluluğa götüren en iyi yol barıştır.İç politikada da, dış politikada olduğu gibi barış ana hedef olmuştur. Yurtta barışın sağlanabilmesi için çeşitli çabalar gösterilmiş, insanlar arasında hiçbir ayrıma yer vermeden, eşitlik düzeni en geniş anlamıyla kurulmaya çalışılmıştır. Toplumda sınıflar arası dengeye de önem verilmiş, cumhuriyet devleti olmaya çalışılmıştır.Atatürk’ün cumhuriyet anlayışının bu sayılan altı ana ilkesi yanısıra bazı alt ilkeler ve görüşleri de bulunmaktadır. Atatürk’ün devrimci ve halkçı yönleri cumhuriyetçiliğin temel taşlarını tamamlamaktadır. Atatürk’ün Türk ulusuna ve gençliğine olan inancı, cumhuriyetçiliğin tamamlayıcısı ve güvencesidir. Kendi elleriyle kurduğu cumhuriyeti Türk gençliğinin bekçiliğine bırakmıştır. T.C. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Yayınları.

via Sivas Herfene http://bit.ly/2CPmuz1

ETEMBEYİN PARKI / dün E Önemlibıçak

via Sivas Herfene http://bit.ly/2z8LVYE

ÜÇLERBEY MAHALLESİ / Ekim 2018 E Önemlibıçak

via Sivas Herfene http://bit.ly/2PvyDj2

ÇİFTEMİNARE / Ocak 2018 E Önemlibıçak

via Sivas Herfene http://bit.ly/2PYalLH